Zang/spel: Marina Besselink, sopraan
Valérie Friesen, alt
Piano/spel: Femke de Graaf

Muziek: Liederen van Clara en Robert Schumann,
Fanny en Felix Mendelssohn, Johannes Brahms

Regie: Flip Filz
Kostuums: Marjan Vos
Tekst: Brieffragmenten, dagboekfragmenten en tekstbijdragen
Rebekka Bremmer en Flip Filz
Duur: 60 min.

Een muziektheatervoorstelling rond het werk en leven van Fanny  Mendelssohn en Clara Schumann.
Twee sterke vrouwen die alleen maar mochten componeren binnen de strenge beperkingen voor vrouwen ten tijde van de romantiek.  In de schaduw van een ontwakend Duits nationalisme botsen hun  opvattingen over moederschap, de plaats van de vrouw naast de man, de liefde, vriendschap en politiek.  Valérie Friesen en Marina  Besselink zingen liederen van Clara en Fanny. In wisselende rollen  vertellen zij indringend, maar ook speels over hun liefdes, frustraties  en overwinningen.
Wees getuige van een ontmoeting die nooit heeft plaatsgevonden!